Metodología

  • La Universitat de Barcelona expedirà un Diploma de Master amb 60 crèdits ECTS als alumnes que hagin superat el curs i que participin activament en almenys un 80% de les sessions formatives
  • Durada de setembre del 2017 a juny del 2018.
  • Sessions formatives dels continguts teòrics els dimarts i dijous, de 9 a 13 hores.
  • Anàlisi i discussió de casos clínics.
  • Tallers optatius els dimarts i dijous de 8 a 9h i/o 13h a 14 h.
  • Tutories del treball final de màster individualitzades a acordar amb els tutors fos de l'horari acadèmic.
  • Realització de seminaris i tallers amb simuladors d'alta fidelitat (Simulació Clínica Avançada)

La docència tindrà lloc a:


Escuela d'Infermeria de la UB


​Aulario Campus de Bellvitge


​c / Feixa Larga s / n.

​
08907 - L'Hospitalet de Llobregat