Metodología

 • Títol propi de la Universitat de Barcelona amb 60 crèdits ECTS
 • Impartit en un any acadèmic, de setembre del 2017 a juny del 2018
 • Aprenentatge basat en coneixements científics actuals i avalats per l'experiència i el prestigi de l'equip docent.
 • Programa semipresencial per a infermeria que aborda totes les dimensions del malalt crític
 • Formació online programada al llarg d'un curs acadèmic estàndard que s'inicia al setembre i finalitza al juny.
 • Material formatiu de cada mòdul posat a la disposició de l'alumne a través d'un campus virtual.
 • Campus virtual que manté en comunicació als docents i als alumnes a través de diferents fòrums temàtics, facilitant també l'intercanvi d'experiències entre l'alumnat.
 • Pla formatiu que fomenta el treball autònom de l'alumne.
 • Durant tot el curs, l'alumne disposarà d'un tutor assignat especialista en el maneig del malalt crític.
 • Practicum adaptat segons el perfil professional de l'alumne
 • Presencialitat compactada durant una setmana en el mes de febrer i una altra en el mes de juny*, on es realitzaran  tallers i seminaris en petits grups sobre tots els aspectes pràctics treballats en els diferents mòduls:
  • Valoració i monitoratge avançat
  • Suport Vital de l'adult i pediàtric
  • Ventilació Mecànica
  • Teràpies Contínues de Reemplaçament Renal
  • Detecció d'arítmies
  • Via aèria artificial
  • Interpretació de proves complementàries
  • Accessos vasculars
  • Ostomías
  • Drenatges
  • Pacient cremat
  • Comunicació de males notícies
  • Discussió de casos clínics​

​Pràctiques i resolució de casos clínics en aula de simulació avançada tutoritzades per instructors experimentats en simulació per a infermeria

* Les dues setmanes presencials es realitzaran una en el mes de febrer i una altra al juny. De dilluns a divendres de 9h a 20h (els divendres s'acabarà al migdia)

Avalat per: